Mission

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët ka si mision mbrojtjen e të drejtave të të rinjve dhe garantimin e pjesëmarrjes së tyre në jetën sociale, nëpërmjet hartimit, zhvillimit dhe monitorimit të politikave rinore, dhe koordinimin e çështjeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen, përkujdesjen, shëndetin, mirërritjen dhe mirëedukimin e fëmijëve. Ministri i Shteti për Rininë dhe Fëmijët synon të fuqizojë përfshirjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse të politikëbërjes, duke mbrojtur të drejtat e të rinjve, duke krijuar kushte të nevojshme për aktivizim e pjesëmarrje.

Si institucion përgjegjës me në fokus rininë dhe fëmijët, Ministri i Shtetit krijon ura bashkëpunimi mes fëmijëve dhe të rinjve të Shqipërisë e atyre të diasporës, me përfaqësuesit e institucioneve publike e private, si dhe me organizata të shoqërisë civile që ushtrojnë veprimtari në fushën e rinisë.


Njoftime
  • Thirrje për aplikim për “Rin Camp” Më shumë...
  • Muzhaqi: Gëzuar Ditën Ndërkombëtare të Rinisë nga 140 të rinj të 59-të Këshillave ... Më shumë...
  • Shtyhen aplikimet për anëtarë për Këshillin Kombëtar Rinor deri më 8 shtator 2023 Më shumë...
  • Mbahet takimi i 19-të i bordit drejtues të RYCO/ Muzhaqi drejton takimin në status... Më shumë...
  • Muzhaqi: Mbyllen aplikimet për Thirrjen e VIII të Programit Kombëtar të Praktikave... Më shumë...