Misioni

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët ka si mision mbrojtjen e të drejtave të të rinjve dhe garantimin e pjesëmarrjes së tyre në jetën sociale, nëpërmjet hartimit, zhvillimit dhe monitorimit të politikave rinore, dhe koordinimin e çështjeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen, përkujdesjen, shëndetin, mirërritjen dhe mirëedukimin e fëmijëve. Ministri i Shteti për Rininë dhe Fëmijët synon të fuqizojë përfshirjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse të politikëbërjes, duke mbrojtur të drejtat e të rinjve, duke krijuar kushte të nevojshme për aktivizim e pjesëmarrje.

Si institucion përgjegjës me në fokus rininë dhe fëmijët, Ministri i Shtetit krijon ura bashkëpunimi mes fëmijëve dhe të rinjve të Shqipërisë e atyre të diasporës, me përfaqësuesit e institucioneve publike e private, si dhe me organizata të shoqërisë civile që ushtrojnë veprimtari në fushën e rinisë.


Njoftime
  • Balluku e Muzhaqi vizitojnë sallën e re të leximit në bibliotekën e Dibrës: Një vl... Më shumë...
  • Balluku e Muzhaqi në panairin e arsimit dhe punës në Dibër, mundësi edukimi, trajn... Më shumë...
  • Të rinj që frymëzojnë, Muzhaqi: Dorëzuam çmimet për 14 të rinj model frymëzimi dhe... Më shumë...
  • 940 të rinj pjesë e projektit “Re-Debate”, Muzhaqi: Nxisim tek të rinjtë mendimin ... Më shumë...
  • Muzhaqi: Kodimi në shkolla: një praktikë e suksesshme për të vegjlit tanë Më shumë...