Misioni

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët ka si mision mbrojtjen e të drejtave të të rinjve dhe garantimin e pjesëmarrjes së tyre në jetën sociale, nëpërmjet hartimit, zhvillimit dhe monitorimit të politikave rinore, dhe koordinimin e çështjeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen, përkujdesjen, shëndetin, mirërritjen dhe mirëdukimin e fëmijëve. Ministri i Shteti për Rininë dhe Fëmijët synon të fuqizojë përfshirjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse të politikëbërjes, duke mbrojtur të drejtat e të rinjve, duke krijuar kushte të nevojshme për aktivizim e pjesëmarrje.

Si institucion përgjegjës me në fokus rininë dhe fëmijët, Ministri i Shtetit krijon ura bashkëpunimi mes fëmijëve dhe të rinjve të Shqipërisë e atyre të diasporës, me përfaqësuesit e institucioneve publike e private, si dhe me organizata të shoqërisë civile që ushtrojnë veprimtari në fushën e rinisë.


Njoftime
  • Ministrja e Rinisë mirëpret Manuel Sarrazin/ Në fokus bashkëpunimet në fushën e ri... Më shumë...
  • Nis zbatimin i pari program kodimi në Shqipëri për fëmijët që në klasë të parë Më shumë...
  • Shpallet thirrja për aplikim si anëtar ekspert nga shoqëria civile në komisionin e... Më shumë...
  • Hapet Thirrja e II për Projekt-propozime, për të mbështetur organizatat rinore/ pë... Më shumë...
  • Strategjia Kombëtare e Rinisë 2022-2029 tashmë në konsultim publik Më shumë...