Kodimi në Shkolla

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Përfshirja e kurikulës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit që nga klasa e parë me fokus te programimi.

Mësimi i kodimit në arsimin parauniversitar i përgatit fëmijët për botën e teknologjisë në të cilën po jetojmë e që po zhvillohet dita ditës. Ka shumë profesione ku përdoren aftësitë e mësuara në programim drejtëpërsëdrejti, por ka edhe shumë profesione të tjera ku njohja e programimit është një përparësi shumë e madhe. Megjithatë, arsyet për zotërimin e njohurive të kodimit janë shumë më të mëdha sesa vetëm përgatitja për një karrierë apo profesion të caktuar. Prandaj, qeveria shqiptare në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim kanë realizuar si investim të përbashkët zbatimin e këtij programi në arsimin parauniversitar.

Nëse kodimi mësohet përmes lojërave, jo vetëm që është më i lehtë, por është edhe më argëtues. Programi i kodimit në arsimin parauniversitar zhvillohet në një format inovator jo vetëm me libra, por pjesa më e madhe e mësimit ndodh në platformën online Codemonkey, një nga platformat më të mira të përdorura në Izrael dhe në SHBA. Platforma Codemonkey mundëson kodimin me blloqe, ku me anë të figurave dhe tërheqjes së këtyre kubave të vegjël synohet që fëmijët të zhvillojnë më tepër të menduarit kritik dhe logjikën. Ndër të tjera, programi synon që fëmijët të zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për të përdorur teknologjinë në mënyrë kuptimplotë dhe produktive, jo thjeshtë të jenë përdorues pasiv të saj.

Në fillimin e vitit shkollor 2022-2023 filloi edhe zbatimi i kurikulës së kodimit në klasa të para, në të paktën 100 shkolla të arsimit bazë publik, të cilat janë pajisur me laboratorë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në kuadër të programit të kodimit, për t’u ofruar nxënësve të këtyre shkollave mundësinë të mësojnë lëndën e teknologjisë së informacionit në kushte moderne të barabarta me bashkëmoshatarët e tyre europianë.

Në kuadër të Programit të Kodimit Parauniversitar, mësuesit janë trajnuar në 3 drejtime, së pari për përdorimin e pajisjeve të kabineteve të informatikës, për t’i përdorur me funksionalitet maksimal, së dyti për aspektin pedagogjik të kurikulës së re dhe së treti për të përdorur platformën online të kodimit. Trajnimet janë të vazhdueshme dhe një ekip i tërë është në dispozicion të mësuesve, për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje, komenti apo vështirësie gjatë zbatimit të këtij programi novator.

Janë studiuar kurrikulat më të mira jo vetëm në rajon, por edhe në botë, për të siguruar që përtej investimeve në infrastrukturë, fëmijëve t’u ofrohen njohuritë më të nevojshme për t’u përshtatur me botën digjitale dhe për të pasur një avantazh konkurues për veten dhe vendin.

Vizioni për të ardhmen:

Zgjerimi i këtij programi në aspekt kurikular dhe gjeografik. Gjatë vitit shkollor 2022-2023 programi u zhvillua në klasat e para të 100 shkollave ku është investuar në laboratorë të rinj teknologjik, si dhe është përdorur një kurikul e re që kombinon mësimin me libra dhe mësimin online me platforma teknologjike, si dhe janë trajnuar mësuesit përkatës për të ofruar kurikulën e re me pajisjet e reja.

Vizioni për vitet e ardhshme do të jetë investimi i mëtejshëm i laboratorëve të rinj teknologjik inteligjentë edhe në pjesën tjetër të arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin e lëndës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në klasën e parë në të gjithë shkollat. Në vijmësi të programit po punohet për të hartuar kurikulat e reja për klasën e dytë dhe të tretë, si edhe do të rishikohen kurikulat eksiztuese për klasat e katërta e deri në gjimnaz.

Shkathtësitë që fitohen përmes mësimit të kodimit zgjerohen përtej krijimit të lojërave. Kodimi po ashtu i ndihmon fëmijët të zhvillojnë mënyra të reja të të menduarit, të trajtimit dhe zgjidhjes së problemeve, si edhe ndihmon në zhvillimin e teknikave të ndryshme që kanë zbatim edhe në fusha të tjera.

100 shkollat në të cilat ky program po zhvillohet gjatë vitit 2022-2023 janë si më poshtë:

 1. Shkolla 9-vjeçare 1 Maji në Berat, Bashkia Berat
 2. Shkolla 9-vjeçare ‘Uznovë’ në Berat, Bashkia Berat
 3. Shkolla 9-vjeçare ‘Shefqet Tançi’ në Bulqizë, Bashkia Bulqizë
 4. Shkolla 9-vjeçare ‘Selim Alliu’ në Dibër, Bashkia Dibër
 5. Shkolla 9-vjeçare ‘Tahir Hoxha Klos’ në Klos, Bashkia Klos
 6. Shkolla 9-vjeçare ‘31 Korriku’ në Mat, Bashkia Mat
 7. Shkolla 9-vjeçare ‘Bajram Curri’ në Durrës, Bashkia Durrës
 8. Shkolla 9-vjeçare ‘E Re’ në Durrës, Bashkia Durrës
 9. Shkolla 9-vjeçare ‘Kushtrimi i Lirisë’ në Durrës, Bashkia Durrës
 10. Shkolla 9-vjeçare Marie Kaçulini në Durrës, Bashkia Durrës
 11. Shkolla 9-vjeçare Neim Babameto’ në Durrës, Bashkia Durrës
 12. Shkolla 9-vjeçare Njazi Mastori’ në Sukth i Ri, Bashkia Durrës
 13. Shkolla 9-vjeçare Qemal Mici në Durrës, Bashkia Durrës
 14. Shkolla 9-vjeçare Shaqe Mazreku’ në Durrës, Bashkia Durrës
 15. Shkolla 9-vjeçare Adem Gjeli’ në Fushë-Krujë, Bashkia Krujë
 16. Shkolla 9-vjeçare Bakushe Visha’ në Fushë-Krujë, Bashkia Krujë
 17. Shkolla 9-vjeçare Haxhi Qira’ në Burizanë, Bashkia Krujë
 18. Shkolla 9-vjeçare Mustafa Myrteza Kaçaçi’ në Krujë, Bashkia Krujë
 19. Shkolla 9-vjeçare Halit Uruçi’ në Belsh, Bashkia Belsh
 20. Shkolla 9-vjeçare Ali Agjahu’ në Elbasan, Bashkia Elbasan
 21. Shkolla 9-vjeçare Bardhyl Popanë Elbasan, Bashkia Elbasan
 22. Shkolla 9-vjeçare Fadil Guramaninë Elbasan, Bashkia Elbasan
 23. Shkolla 9-vjeçare Jeronim De Rada’ në Elbasan, Bashkia Elbasan
 24. Shkolla 9-vjeçare Jorgji Dilo’ në Elbasan, Bashkia Elbasan
 25. Shkolla 9-vjeçare Katund i Ri’ në Elbasan, Bashkia Elbasan
 26. Shkolla 9-vjeçare Luigj Gurakuqi’ në Elbasan, Bashkia Elbasan
 27. Shkolla 9-vjeçare Naim Frashëri’ në Elbasan, Bashkia Elbasan
 28. Shkolla 9-vjeçare Qamil Guranjaku’ në Elbasan, Bashkia Elbasan
 29. Shkolla 9-vjeçare Shushicë’ në Elbasan, Bashkia Elbasan
 30. Shkolla 9-vjeçare Sulë Harri’ në Elbasan, Bashkia Elbasan
 31. Shkolla 9-vjeçare Asllan Shahini’ në Gramsh, Bashkia Gramsh
 32. Shkolla 9-vjeçare Genc Leka’ në Librazhd, Bashkia Librazhd
 33. Shkolla 9-vjeçare Vilson Blloshmi’ në Librazhd, Bashkia Librazhd
 34. Shkolla 9-vjeçare Qybra Sokoli’ në Përrenjas, Bashkia Përrenjas
 35. Shkolla 9-vjeçare Koli Sako’ në Divjakë, Bashkia Divjakë
 36. Shkolla 9-vjeçare Andon Xoxa’ në Fier, Bashkia Fier
 37. Shkolla 9-vjeçare Jani Bakalli’ në Fier, Bashkia Fier
 38. Shkolla 9-vjeçare Liri Gero’ në Fier, Bashkia Fier
 39. Shkolla 9-vjeçare ‘Naim Frashëri’ në Fier, Bashkia Fier
 40. Shkolla 9-vjeçare ‘Pinellopi  Pirro’ në Fier, Bashkia Fier
 41. Shkolla 9-vjeçare ‘Qemal Mehmetaj’ në Çakran, Bashkia Fier
 42. Shkolla 9-vjeçare ‘Foto Puka’ në Lushnje, Bashkia Lushnje
 43. Shkolla 9-vjeçare ‘Kongresi i Lushnjes’ në Lushnje, Bashkia Lushnje
 44. Shkolla 9-vjeçare ‘Ismail Klosi’ në Mallakastër, Bashkia Mallakastër
 45. Shkolla 9-vjeçare ‘Alush Grepçka’ në Roskovec, Bashkia Roskovec
 46. Shkolla 9-vjeçare ‘Koto Hoxhi’ në Gjirokastër, Bashkia Gjirokastër
 47. Shkolla 9-vjeçare ‘Papa Kristo Negovani’ në Kolonjë, Bashkia Kolonjë
 48. Shkolla 9-vjeçare ‘Mësonjtorja e Parë Shqipe’ në Korçë, Bashkia Korçë
 49. Shkolla 9-vjeçare ‘Pandeli Cale’ në Korçë, Bashkia Korçë
 50. Shkolla 9-vjeçare ‘Sevasti Qirjazi’ në Korçë, Bashkia Korçë
 51. Shkolla 9-vjeçare ‘Sotir Gurra’ në Korçë, Bashkia Korçë
 52. Shkolla 9-vjeçare ‘Agimi Maliq’ në Maliq, Bashkia Maliq
 53. Shkolla 9-vjeçare ‘Gjokë Shqiptari’ në Pogradec, Bashkia Pogradec
 54. Shkolla 9-vjeçare ‘Muhamer dhe Esat Minarolli’ në Pogradec, Bashkia Pogradec
 55. Shkolla 9-vjeçare ‘Sejdi Dida’ në Has, Bashkia Has
 56. Shkolla 9-vjeçare ‘Bajram Curri’ në Kukës, Bashkia Kukës
 57. Shkolla 9-vjeçare ‘Riza Spahiu’ në Kukës, Bashkia Kukës
 58. Shkolla 9-vjeçare ‘Gjin Pjetri’ në Kurbin, Bashkia Kurbin
 59. Shkolla 9-vjeçare ‘Besëlidhja’ në Lezhë, Bashkia Lezhë
 60. Shkolla 9-vjeçare ‘Pashko Vasa’ në Mirditë, Bashkia Mirditë
 61. Shkolla 9-vjeçare ‘Adem Haxhija’ në Shkodër, Bashkia Shkodër
 62. Shkolla 9-vjeçare ‘Branko Kadia’ në Shkodër, Bashkia Shkodër
 63. Shkolla 9-vjeçare ‘Ismail Qemali’ në Shkodër, Bashkia Shkodër
 64. Shkolla 9-vjeçare ‘Ndre Mjeda’ në Shkodër, Bashkia Shkodër
 65. Shkolla 9-vjeçare ‘100-Vjetori’ në Kamëz, Bashkia Kamëz
 66. Shkolla 9-vjeçare ‘Ahmet Zogu’ në Bathore, Bashkia Kamëz
 67. Shkolla 9-vjeçare ‘Halit Coka’ në Bathore, Bashkia Kamëz
 68. Shkolla 9-vjeçare ‘Jashar Hoxha’ në Paskuqan, Bashkia Kamëz
 69. Shkolla 9-vjeçare ‘Nënë Tereza’ në Kamëz, Bashkia Kamëz
 70. Shkolla 9-vjeçare ‘1 Maji’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 71. Shkolla 9-vjeçare ‘1 Qershori’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 72. Shkolla 9-vjeçare ‘4 Dëshmorët’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 73. Shkolla 9-vjeçare ‘Ali Demi’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 74. Shkolla 9-vjeçare ‘Ardian Klosi’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 75. Shkolla 9-vjeçare ‘At Zef Pëllumbi’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 76. Shkolla 9-vjeçare ‘Avni Rustemi’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 77. Shkolla 9-vjeçare ‘Bajram Curri’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 78. Shkolla 9-vjeçare ‘Betim Muco’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 79. Shkolla 9-vjeçare ‘Dëshmorët e Lirisë’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 80. Shkolla 9-vjeçare ‘Dhora Leka’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 81. Shkolla 9-vjeçare ‘Dora D’Istria’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 82. Shkolla 9-vjeçare ‘Hasan Vogli’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 83. Shkolla 9-vjeçare ‘Jeronim De Rada’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 84. Shkolla 9-vjeçare ‘Kongresi i Lushnjes’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 85. Shkolla 9-vjeçare ‘Kongresi i Manastirit’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 86. Shkolla 9-vjeçare ‘Kosova’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 87. Shkolla 9-vjeçare ‘Lasgush Poradeci’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 88. Shkolla 9-vjeçare ‘Lidhja e Prizrenit’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 89. Shkolla 9-vjeçare ‘Misto Mame’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 90. Shkolla 9-vjeçare ‘Osman Myderizi’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 91. Shkolla 9-vjeçare ‘Ramazan Jarani’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 92. Shkolla 9-vjeçare ‘Servete Maçi’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 93. Shkolla 9-vjeçare ‘Vasil Shanto’ në Tiranë, Bashkia Tiranë
 94. Shkolla 9-vjeçare ‘Vajdin Lamaj’ në Domje, Bashkia Vorë
 95. Shkolla 9-vjeçare ‘Ali Podrimja’ në Tropojë, Bashkia Tropojë
 96. Shkolla 9-vjeçare ‘Adem Sheme’ në Sarandë, Bashkia Sarandë
 97. Shkolla 9-vjeçare ‘Ismail Qemali’ në Vlorë, Bashkia Vlorë
 98. Shkolla 9-vjeçare ‘Jani Minga’ në Vlorë, Bashkia Vlorë
 99. Shkolla 9-vjeçare ‘Lef Sallata’ në Vlorë, Bashkia Vlorë
 100. Shkolla 9-vjeçare ‘Rilindja’ në Vlorë, Bashkia Vlorë


Njoftime
 • Ngrihet Këshilli i Dytë Kombëtar i Rinisë, Muzhaqi: Ndërveprimi i Këshillit Kombët... Më shumë...
 • Barcelonë, Muzhaqi: Angazhimi i rinisë thelbësor për të përmirësuar cilësinë e jet... Më shumë...
 • Projekt-buxheti 2024, Muzhaqi: 7000 të rinj përfitues nga 25 bashki nga thirrja e ... Më shumë...
 • Projekt-buxheti 2024, Muzhaqi në Komisionin për Çështjet Sociale: 215 milionë e 95... Më shumë...
 • Muzhaqi: Panair për të rinjtë në çdo qark- Edicioni Tiranë – mbi 50 aktorë prezant... Më shumë...