Kreu » Lajme

Shpallet thirrja për aplikim si anëtar ekspert nga shoqëria civile në komisionin e vlerësimit të projekt-propozimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore për fondet grant për rininë

Publikuar më: 29/12/2023


Edicioni i tretë i shkollës dimërore, Muzhaqi: Trajnimi i punonjësve rinor i rëndësishëm për fuqizimin e të rinjve

Publikuar më: 23/12/2023


Mbahet konferenca dy ditore “Fuqizohemi së bashku – Këshillat Vendor Rinor në Ballkanin Perëndimor”, Muzhaqi: Ndërveprimi i të rinjve thelbësor për fuqizimin e të rinjve të Ballkanit Perëndimor

Publikuar më: 17/12/2023


Përmbyllet thirrja e tetë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës, Muzhaqi: 314 të rinj të certifikuar

Publikuar më: 15/12/2023


UNDER 30 në parkingun nëntokësor të Sheshit Skënderbej, Muzhaqi: “Mundësi dhe argëtim për të rinjtë”

Publikuar më: 09/12/2023


Muzhaqi: Inagurohet qendra rinore në Petrelë, hapësira moderne për të rinjtë

Publikuar më: 09/12/2023


Hapet Thirrja e Tretë për Projekt-Propozime nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

Publikuar më: 08/12/2023


Muzhaqi: Inaugurohet biblioteka e re dhe qendra rinore Kamëz

Publikuar më: 06/12/2023


Ngrihet Këshilli i Dytë Kombëtar i Rinisë, Muzhaqi: Ndërveprimi i Këshillit Kombëtar të Rinisë me Këshillat Vendorë Rinorë thelbësor në fuqizimin e zërit të të rinjve

Publikuar më: 15/11/2023


Barcelonë, Muzhaqi: Angazhimi i rinisë thelbësor për të përmirësuar cilësinë e jetesës

Publikuar më: 09/11/2023