Foto Galeri


Takim me komunitetin shqiptar në New York, SHBA
Përfaqësimi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s
Ceremonia e ndarjes së çmimeve fituese të 30 anëtarëve të shoqërisë civile për projektet e financuara nga Fondi i Ballkanit Perëndimor WBF
Konferenca për “Reformat në Sistemin e Arsimit dhe Formimit Profesional”
Projekti i shkëmbimit “Super-shkollat”
Thirrja e Gjashtë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës
Dita e Fëmijëve në Situatë Rruge
Ministrja e Shtetit në Kuvend për Këshillimin Kombëtar
Konferenca për prezantimin e “Strategjisë së Re të Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijës”- Romë, Itali
Karta Rinore Evropiane