Bootcamp-i tre ditor “Të rinjtë për barazi, përfshirje dhe besim” i mbështetur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Paqen