Aktivitet për të njoftuar që Programi i Kodimit me mbështetje financiare nga qeveria do të ofrohet edhe në Dibër