Aktivitet për promovimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës dhe Tikkun Olam Makers