Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët nënshkroi memorandumin e bashkëpunimit me UNICEF Shqipëri për Thirrjen e Tretë të projekt-propozimeve për organizatat rinore dhe për të rinjtë, të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë