Published on: 08/03/2023

Shpallet thirrja për aplikim si anëtar ekspert nga shoqëria civile në komisionin e vlerësimit të projekt-propozimeve të kandidatëve për fondet grant për rininë

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Termat e Referencës për “Aplikim si anëtar ekspert nga shoqëria civile në komisionin e vlerësimit të projekt-propozimeve të kandidatëve për fondet grant për rininë”.

Termat e referencës

Të gjithë të interesuarit që plotësojnë kriteret ftohen të ndjekin procedurat e aplikimit në këtë Link:

https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=2778&_gl=1*1yy6c1s*_ga*MTQxNTY2NTQwMi4xNjc3NTkzMDE2*_ga_TGHFVBQ9DR*MTY3NzY2NzY1OS4yLjEuMTY3NzY2NzY4Ni4zMy4w