Takim me përfaqësues të universiteteve publike dhe private në kuadër të Thirrjes VIII të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës