Publikuar më: 17/08/2022

Strategjia Kombëtare e Rinisë 2022-2029 tashmë në konsultim publik

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët hap procesin e konsultimit publik për “Strategjinë Kombëtare të Rinise 2022-2029”.

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja brenda 20 ditëve pune nga data e shpalljes së procesit të njoftimit dhe konsultimit publik në posten elektronike: rinia@kryeministria.al

http://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/500