Publikuar më: 11-08-2022

Strategjia Kombëtare e Rinisë 2022-2029


Ministri i Shtetit per Rinine dhe Femijet

Postuar më: 10-08-2022
Data e mbylljes: 07-09-2022
Nr. Komenteve: 0
Nr. Shikimeve: 2224

Statusi: Konsultim i mbyllur


Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët hap procesin e konsultimit publik për “Strategjinë Kombëtare të Rinise 2022-2029”

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja brenda 20 ditëve pune nga data e shpalljes së procesit të njoftimit dhe konsultimit publik në posten elektronike/ e-mail rinia@kryeministria.al

Faleminderit


Komente nga qytetarët

Nuk ka komente për këtë konsultim