Publikuar më: 11/01/2023

PUBLIKOHET PYETËSORI PËR BASHKË-BËRJEN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT 2022-2024, TË PARTNERITETIT PËR QEVERISJE TË HAPUR

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët shpall për konsultim të hapur me institucionet publike, OSHC-të, grupe interesi dhe publikun e gjerë, pyetësorin paraprak për konceptimin e masave prioritare në kuadër të hartimit të Planit Kombëtar të Veprimit, 2022-2024, të Partneritetit për Qeverisje të Hapur.
Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët mirëpret kontributin e të gjithë bashkëpunëtorëeve në këtë proces bashkë-bërje të Planit të Veprimit, brenda datës 18 janar 2023.
Pyetësori i plotësuar të dërgohet në adresë armando.bala@kryeministria.al

Shkarko pyetësorin këtu