Workshop 3 ditor me Bankën Botërore, AADF dhe MAS në kuadër të ndërtimit të 200 laboratorëve të rinj për Programin e Kodimit në shkolla