Vizitë në shkollën “Andon Xoxa”, Fier në kuadër të Programit Jashtë Orarit Mësimor