Vizitë në shkollën “1 Maji”, Berat në kuadër të Programit Jashtë Orarit Mësimor