Takim me të rinjtë votues për herë të parë dhe qytetarët e qarkut Dibër