Prezantimi i buxhetit të Strategjisë Kombëtare të Rinisë 2022-2029 para Komisionit për Punën, Arritjet Sociale dhe Shëndetësinë