Përmet: Takim me ekipet sportive në volejboll dhe basketboll, të krijuara në kuadër të Programit të Ekipeve Sportive.