Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët në një seancë në Parlament