Në Shtëpinë e Kadares me fëmijët e klasës së dytë të shkollës “Lidhja e Prizrenit”