Thirrja e Gjashtë e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës