Me Lara Colturi, skiatoren me moshën më të re në histori