Inagurimi i shkollës 9-vjeçare “Nënë Tereza” dhe shkollës së mesme “John F. Kennedy”