Ceremonia përmbyllëse e Thirrjes së VIII të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës