Konferenca ndërkombëtare “Sfidat e gjeneratave të reja për një të ardhme të qëndrueshme” me studentët e universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan