1 Qershori me ekipet sportive të grupmoshës 8-10 vjeç në shkollën “Servete Maçi”